Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), [Satıcı Adı] (“Satıcı”) ile Tayba Store web sitesi üzerinden mal satın alan bireysel veya kurumsal müşteri (“Alıcı”) arasında akdedilmiştir.

 1. Tanımlar: (a) “Satıcı”, [Satıcı Adı] adıyla kayıtlı adresi [Satıcı Adresi] olan kişiyi veya kurumu ifade eder. (b) “Alıcı”, Tayba Store web sitesi üzerinden mal satın alan bireysel veya kurumsal müşteriyi ifade eder. (c) “Mal”, Tayba Store web sitesi üzerinden satın alınabilecek Türk giyim ürünlerini ifade eder.
 2. Konu ve Kapsam Bu Sözleşme, Alıcı’nın Tayba Store web sitesi üzerinden satın aldığı malın teslimatı, ödeme koşulları, cayma hakkı gibi konuları düzenler.
 3. Sipariş Alıcı, Tayba Store web sitesi üzerinden siparişini verirken, doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdür. Siparişin tamamlanması, Alıcı’nın ödeme yükümlülüğünü de beraberinde getirir.
 4. Teslimat Satıcı, Alıcı’nın siparişini en kısa sürede hazırlayacak ve teslimat için gerekli olan tüm önlemleri alacaktır. Malın teslimatı sırasında herhangi bir sorun çıkması durumunda, Alıcı, derhal Satıcı ile iletişime geçecektir.
 5. Ödeme Koşulları Alıcı, siparişini verirken, mal bedelini ödemeyi taahhüt eder. Ödeme, Tayba Store web sitesi üzerinden belirtilen ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilir.
 6. Cayma Hakkı Alıcı, malı teslim aldıktan sonraki 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımı için Alıcı’nın, malı aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir.
 7. İptal ve İade Cayma hakkı kullanımı durumunda, Satıcı, malı teslim aldığı haliyle geri alacak ve Alıcı’nın ödediği bedeli iade edecektir. İade işlemleri, malın Satıcı’ya geri teslim edilmesi ile tamamlanır.
 8. Mücbir Sebep Taraflar, Sözleşme’nin ifasını engelleyen mücbir sebepler (doğal afetler, grev, lokavt, yangın vb.) nedeniyle sorumlu tutulamazlar.
 9. Yetki ve Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 10. Kabul Alıcı, Tayba Store web sitesi üzerinden sipariş verirken, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.
 11. Bildirim ve İletişim Taraflar, her türlü bildirim ve iletişimlerini yazılı olarak yapacaklardır. Satıcı, Tayba Store web sitesinde belirtilen iletişim kanallarından birini kullanarak Alıcı ile iletişime geçebilir.
 12. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Alıcı’nın kişisel verileri, Tayba Store web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde kullanılacak olup, bu verilerin gizliliği ve korunması Satıcı tarafından sağlanacaktır.
 13. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı tarafından okunup anlaşıldıktan sonra onaylanacaktır.
 14. Geçerlilik İşbu Sözleşme, Alıcı’nın siparişinin tamamlanması ile birlikte geçerlilik kazanacaktır.
 15.